Nhà liền kề gamuda giai đoạn 3

Nhà liền kề gamuda giai doan 3 st4

Liền kề ST4 Gamuda bao gồm 133 căn có diện tích từ 110m2 đến 291 m2, Xây dựng 3 tầng với 197m2 sử dụng

Tin tức khác