Gamuda Gardens Hoàng Mai

Khu đô thị Gamuda Garden Hoàng Mai

Khu đô thị Gamuda Gardens quy mô 75ha nằm tại trung tâm quận Hoàng Mai

Tin tức khác