khong gian xanh gamuda garden

Không gian xanh gamuda garden

Gamuda Gardens sở hữu hơn 35ha cây xanh, đảm bảo mỗi người có 20m2 xanh

Tin tức khác